Green Little Hearts Gröna Giv – en artikelserie om framtidens företag i flera delar

Har du hört talas om hur stora och börsnoterade företag i EU behöver utvecklas framöver? Vet du varför Green Little Heart är ett bra exempel på framtidens företagande och varför affärsmodellen kommer inspirera kommande entreprenörer och företag?

På Green Little Heart ligger vi i framkant när det gäller att bedriva hållbart företagande. Vår affärsmodell uppfyller EUs krav på att vara en miljömässigt hållbar verksamhet. Varför vi gör det kommer vi att lyfta fram i kommande artikelserie som vi döpt till ”GLHs Gröna Giv”. Vi vill på det här sättet dela med oss av vad EUs gröna omställning innebär och hur det kommer påverka både företag och konsumenter.

EU:s gröna omställning började med att parlamentariker uttryckte klimatkris 2019 och därefter introducerade den Gröna Given som är en politisk strategisk plan för att uppnå klimatneutralitet 2050. EU ska bli världens första klimatneutrala region som är modern, resurseffektiv, konkurrenskraftig och kännetecknas av en ekologisk hållbar ekonomi med en tillväxt som inte bygger på överkonsumtion av naturresurser och användande av fossila bränslen. Vi ska ha en ekonomi som bygger på koldioxidsnåla lösningar som främjar cirkulär ekonomi och biologisk mångfald. Du har kanske läst att alla medlemsstater i EU har förbundit sig till att minska nationella utsläpp med minst 55% till 2030 jämfört med 1990 års nivåer och fram till 2030 ska 3 miljarder träd planeras i EU.

2021 fick EU en klimatlag som är bindande för alla medlemsländer och innebär att vi ska nå klimatneutralitet som bygger på Parisavtalet. Som en konsekvens av EUs klimatlag har vi ytterligare en EU-lag, Taxonomiförordning, som klassificerar vilka ekonomiska aktiviteter som är förenliga med hållbar utveckling och som på så sätt hjälper till att identifiera vilka investeringar som är hållbara och som bidra till EUs miljömål.

Vad har då EU för miljömål?

Taxonomiförordningen har utstakat sex miljömål och de handlar om att:

Begränsa klimatförändringar

Anpassning till klimatförändringar

Använda vatten och marina resurser på ett hållbart sätt

Övergå till en cirkulär ekonomi

Förebygga och begränsa föroreningar

Skydda och återstätta biologisk mångfald och ekosystem.

Låter målen krångliga? Vad betyder de egentligen och på vilket sätt värnar Green Little Heart dessa mål. Läs nästa inlägg!

Green Little Heart hjälper också till med att se till att ni som företag får kunskap om Taxonomin, och kanske tänker du att ett mindre bolag inte ingår i de som omfattas av förpliktelsen att leverera data?  Det är dock så att de små och medelstora företag som befinner sig i en leveranskedja med ett bolag som omfattas av taxonomin kommer att behöva leverera data och information som visar att aktiviteterna drivs enligt taxonomins riktlinjer. Det kommer såklart inte vara helt enkelt och tydliga riktlinjer finns inte ännu.

Hör av er till en av våra hållbarhetskonsulter för att få mer information om vad denna förordning innebär för er. Ni når oss på [email protected]

Cornilla von Plomgren, medlem i Green Little Heart Advisory Board och hållbarhetskonsult

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Select your currency

Main Menu

0