Green Little Hearts hållbarhetskriterier

Vi på Green Little Heart strävar efter att påskynda övergången från fast fashion till ett mer långsamt mode med etiska varumärken som respekterar både djur och miljö. Vi arbetar mot en cirkulär ekonomi där medveten konsumtion vinner över den konventionella modellen byggd på idén att konsumtion gör en lycklig.

Inget mer slit och släng. Det är dags för tidlösa plagg i hållbara material. Genom forskning, digital teknik, innovation och samarbete kan vi göra hållbar konsumtion till norm, samtidigt som vi stärker den lokala produktionen och främjar rättvisa arbetsförhållanden. Det är en revolution mot en detaljhandel där varken djur, människa eller miljö utsätts för orättvis behandling.

På grund av detta har vi satt upp en samling hållbarhetskriterier som avspeglar Green Little Hearts vision. De tar avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling*. De har en viktig roll att spela inom alla företag oavsett bransch och är en god utgångspunkt för att hantera globala utmaningar och identifiera möjligheter.

Jämställdhet

God hälsa och välbefinnande

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Minskad ojämlikhet

Vi lyfter fram etiska företag som bryr sig om sina medarbetares välmående. Det innebär att ha rättvisa levnadslöner, säkra arbetsplatser med anständiga arbetsvillkor, jämställdhet och transparenta distributionskedjor.

Hållbar energi för alla

Hållbar konsumtion och produktion

Hav och marina resurser och ekosystem och biologisk mångfald

Bekämpa klimatförändringarna

Genomförande och globalt partnerskap

*Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling antogs i september 2015 av alla FN:s medlemsländer. Målen är rättesnöret för fred och välmående både för människor och planeten – både nu och i framtiden. Agendan består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppmana alla länder och berörda aktörer att gemensamt arbeta med globala frågor som klimatförändringar, fattigdomsbekämpning och god utbildning.

Våra hållbarhetskriterier fokuserar på följande aspekter:

Vi på Green Little Heart

utvecklas ständigt och strävar efter att skapa positiv och verklig förändring för planeten och människor genom att kombinera en rad olika hållbara metoder och öka samhällets engagemang. Våra säljare gör sitt bästa för att efterleva olika hållbarhetsstandarder, men inte alla säljare på Green Little Heart uppfyller alla våra kriterier, om det inte framgår av ikonerna i beskrivningen.


Klimatkompensera med Green Little Heart & CLMTE

Kompensera redan klimatsmarta produkter

Tillsammans med CLMTE ger vi våra kunder möjligheten att klimatkompensera för produkternas koldioxidutsläpp. Klimatkompensation är kontroversiellt eftersom det kan ses som att du köper dig rätten att konsumera. Green Little Hearts ståndpunkt är att vi vill uppmuntra till hållbar handel med hållbara produkter och märken. Vi anser att även om våra säljare och deras produkter redan är mycket mer hållbara än genomsnittet så finns det utrymme för det där lilla extra. Vi är därför väldigt glada över att kunna erbjuda detta tillsammans med CLMTE och deras tekniskt avancerade och automatiserade plattform.

Hållbar konsumtion med CLMTE

Klimatkompensation innebär en win–win–win-situation för företagen, kunderna och miljön. Att i dag leva ett normalt liv utan att bidra till klimatförändringar är i stort sett omöjligt. Men konsumtion borde inte behöva vara förödande för miljön. Tillsammans med CLMTE erbjuder vi därför möjligheten att klimatkompensera för koldioxidutsläppen med ett enkelt klick.

Endast FN-certifierade projekt

CLMTE finansierar bara FN-certifierade projekt genom Gold Standard-initiativet för att säkerställa att avgifterna gör skillnad på riktigt. Om alla företag gav sina kunder möjligheten att köpa produkter utan att öka sitt koldioxidavtryck skulle samhället vara ett gigantiskt steg närmre en hållbar framtid.

Din data är i trygga händer

Vid ett köp med klimatkompensation skickas endast ett unikt och krypterat transaktions-id till CLMTE. CLMTE kan inte se våra kunders betaluppgifter. De använder marknadsledande klimatdata från finanssektorn för att göra korrekta uppskattningar om koldioxidutsläpp utifrån den typ av köp som genomförs.

Vi planterar ett träd för varje köp

Tillsammans med Ecologi har vi skapat ett automatiskt sätt att plantera ett träd för varje transaktion. Det fungerar så att en liten bit kod på vår sida meddelar Green Little Hearts konto hos Ecologi när en transaktion har genomförts och för varje gång betalar vi för planteringen av ett träd. Detta är viktigt eftersom allt vi gör för att minska vårt ekologiska fotavtryck är viktigt. Vi finansierar två specifika projekt tillsammans med Ecologi.

Genom att gå till denna länk: https://ecologi.com/greenlittleheartab

Här kan du se direkt hur mycket Green Little Heart har bidragit med. Och för att vara exakt så är det vi som företag som betalar. Det är våra kunders köp som meddelar systemet, men pengarna kommer från Green Little Heart. Vi hoppas att det får dig att känna att dina pengar är väl spenderade. Green Little Heart ger tillbaka – och alla våra varumärken ger tillbaka. Lägg dina pengar, tilltro och engagemang där de har en positiv påverkan på människor, djuren och vår kära planet.

Green Little Hearts presentkort kommer förladdade med tio planterade träd.

Vi ger tillbaka!

Vi har ett partnerskap med We Don’t Have Time, Rädda Barnen, Peta och Healthy Seas.

We Don’t Have Time är ett socialt nätverk som möjliggör Climate Reviews och belyser och stöttar initiative för en grönare och hälsosammare planet. I vår check-out kan man som kund till Green Little Heart donera 10 kr och Green Little Heart dubblar alla donatier som kommer in. I våra presentkort har vi även förladdat dem med 10 kr till We Don’t Have Time.

Rädda Barnen är en stor interanationell organsiationer som hjälper barn i nöd. I vår check-out kan man som kund till Green Little Heart donera 10 kr och Green Little Heart dubblar alla donatier som kommer in. Green Little Hearts presentkort kommer laddade med 10 kr till Rädda Barnen

Select your currency

Main Menu

0