1. OM Green Little Heart och vår WEBBPLATS

Michelene & Therese AB, (Green Little Heart, GLH) org.nr 559260-5256, Tre Liljor 8, 11344 Stockholm, (”GLH“, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

GLH värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är GLH:s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information GLH samlar in samt varför och hur GLH behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och den förklarar dina rättigheter i förhållande till GLH angående behandlingen av dina personuppgifter.

När du använder våra tjänster samlar GLH in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder GLHs tjänster som de definieras nedan. Vi kan inte administrera ditt köp eller ditt klubbmedlemskap om vi inte behandlar dina personuppgifter.

När vi nämner våra Samarbetspartners i denna integritetspolicy menar vi bolag som godkänts av GHL och som har ingått avtal med oss för att sälja och tillhandahålla sina produkter och tjänster via webbplatsen (”Samarbetspartners”). När vi nämner Webbplatsen menar vi GLH och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Vissa sidor på Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. GLH är inte ansvarigt för tredje partrs verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför ta del av deras respektive integritetspolicyer för deras webbplatser innan några personuppgifter skickas till dem.

2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är GLH personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies och andra tekniska lagringsmedel hänvisas till avsnitt 5 ”Om Cookies och andra liknande tekniker” nedan och tilL GHL:s cookie policy.

2.1 Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Vi samlar in personuppgifter från olika communityaktiviter såsom anmälan till vårt nytesbrev, eller anmälningar till våra olika shoppingevent. Vi gör det för att du som vår kund ska få en så bra och relevant relation till och med oss som möjligt.

2.1.1 Kunder, prenumeranter, kundklubbsmedlemmar och tävlingsdeltagare

På Webbplatsen kan du handla varor och tjänster direkt från GLH och/eller från GLHs Samarbetspartners som valt att sälja sina varor och tjänster via GLHS marknadsplats. När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med GLH eller med någon av GLHs Samarbetspartners. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som GLH samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

     • personnummer (gäller endast för kunder i Sverige);
     • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
     • leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst;
     • användarnamn och lösenord till våra tjänster;
     • köp-, betal- och orderhistorik;
     • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden;
     • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss; och/eller
     • IP-adress.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

     • webbplatsen, t.ex. när du beställer en vara eller tjänst, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, deltar i någon av våra tävlingar, shoppingevent eller när du kontaktar oss via e-post;
     • våra Samarbetspartners;
     • genom avtal eller annan affärskontaktom du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners; eller
     • genom cookies(se mer under avsnitt 5 ”Om Cookies och andra liknande tekniker” nedan).

2.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

2.2.1 Kunder

GLH behandlar kunders personuppgifter inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

   • Fullgörande av köpeavtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ditt köp av varor och tjänster, för att leverera dessa, för att genomföra betalning och för att ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som GLH tillhandahåller där, t.ex. vår kundtjänst.
   • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen och i produktansvarslagen. Detta innebär t.ex. att vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorikför att du ska kunna reklamera ett köp.
   • Berättigat intresse:
    • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra GLHs tjänster för våra kunder. För detta ändamål analyserar vi de personuppgifter som vi samlar in från våra kunder (t.ex. ålder och köphistorik) och sorterar in kunder i olika segment för att kunna utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål. Vi genomför inte någon analys av dina personuppgifter på individnivå.
    • Vi behandlar din köphistorik och din e-postadress för att skicka relevanta erbjudanden avseende likartade produkter till dig. Du kan alltid invända mot denna behandling, se mer om detta under avsnittet Dina rättigheter nedan.

2.2.2 Prenumeranter

GLH behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka GLHS:s nyhetsbrev på sätt som anges nedan.

Fullgörande av avtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev med personanpassade erbjudanden, rabattkoder och information om relevanta kampanjer, event etc från GLH och våra Samarbetspartners till dig. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter på en aggregerad nivå.

2.2.3 Medlemmar i GLHs Community

Syftet med att vara medlem i GHLs kundklubb är att du ska få personliga erbjudanden, utvalda generella medlemserbjudanden och en anpassad köpupplevelse och framförallt vara med i vårt community! Det innebär att vi kommer se till att du får anpassade nyheter, inbjudningar till kampanjer och event och produktrekommendationer och för detta ändamål behandlar vi dina personuppgifter. Vanligtvis kommunicerar vi med våra medlemmar via e-post, sms och på Webbplatsen men vi kan även komma att kommunicera med dig som medlem genom brev. Därför är det viktigt att du som medlem håller dina personuppgifter som är angivna på Mina sidor uppdaterade. Du kan när som helst logga in på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter.

GLH behandlar dina personuppgifter inom ramen för kundklubben för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

   • Fullgörande av avtal om medlemskap:
    • Vi behandlar dina personuppgifter för att upprätta ditt medlemskonto på Mina sidor och skapa dina användaruppgifter, för att säkerställa att du är privatperson och över 18 år, för att tillhandahålla dig möjligheten att se din order- och köphistorik samt för att hantera dina inställningar och val. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att du ska kunna spara produkter i varukorgen och på din önskelista.
    • Vi behandlar ditt personnummer för att uppdatera dina adressuppgifter, för att säkerställa att eventuella värdehandlingar skickas till rätt person samt för att kunna upprätthålla en god kund- och registervård.
    • Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev med personanpassade erbjudanden, rabattkoder och information om relevanta kampanjer från GLHs och våra Samarbetspartners till dig. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter på en aggregerad nivå.
   • Berättigat intresse: Vi har ett intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och Webbplatsen för att kunna erbjuda våra medlemmar den bästa möjliga upplevelsen och kunna erbjuda service på Webbplatsen. Vi kommer därför att sammanställa våra medlemmars personuppgifter på en aggregerad nivå för att kunna utveckla kundklubben och Webbplatsen. Det kallas för att aggregera data.

2.2.4 Tävlingsdeltagare & Shoppingevents

GLH behandlar dina personuppgifter om du deltar i en tävling organiserad av GLH för det ändamål och den lagliga grund som anges nedan.

   • Samtycke: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera tävlingen, vilket innebär att utse vinnare och förmedla vinsterna. Vi kommer även att kontrollera vinnarens ålder.
   • Berättigat intresse: Om du kontaktar GLHs kundtjänst med frågor eller synpunkter rörande en tävling kommerGLH att behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja kontakten med dig.

2.3 Lagring av personuppgifter

GLH vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder, därefter raderas personuppgifterna.

   • Kunder: Om du köpt en vara på vår Webbplats sparas dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post samt betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster i två år eller så länge som krävs för att GLH eller våra Samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
   • Prenumeranter: Om du anmält dig som prenumerant på GLHs nyhetsbrev så sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från att erhålla nyhetsbrev.
   • Klubbmedlemmar: Om du registrerat dig som medlem i GLHs kundklubb sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig men senast tre år efter senaste aktivitet om GLH inte behöver uppgifterna av annan anledning enligt nedan.
   • Tävlingsdeltagare: Om du har samtyckt till att GLH behandlar dina personuppgifter i samband med tävlingsdeltagande sparar vi dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att administrera tävlingen. När vi inte längre behöver personuppgifterna för att administrera tävlingen kommer de att raderas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att delta i tävlingen genom att kontakta GLHs kundtjänst.
   • Kommunikation: Om du har kontakt med GLH, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
   • Rättslig skyldighet: GLH sparar dina personuppgifter (kontaktuppgifter, kundklubbsinformation, köphistorik, betalningsuppgifter och dina kontakter med kundtjänst) så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.
   • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

När GLH inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

2.4 Överföring av personuppgifter

2.4.1 Kunder, prenumeranter, kundklubbsmedlemmar

Information om våra kunder är en viktig del av GLHs verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. GLH iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

   • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av GLHs verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
   • Cookies och andra liknande tekniker: Om du tillåter cookies och andra liknande tekniker när du besöker vår Webbplats och genomför köp eller är medlem i vår kundklubb kan de uppgifter vi samlar in om hur du använder Webbplatsen komma att samlas in med hjälp av cookies och andra liknande tekniker. Om du är kund kan denna information användas till kundsegmentering och, om du dessutom är kundklubbsmedlem, för marknadsföring och annonsering på Webbplatsen. För de ändamål som anges ovan i punkterna 2.2.1–2.2.3 delas denna information med våra samarbetspartners för sociala medier, annonsering och analysering.

GLH kan komma att överföra personuppgifter till tredje hand.

3. Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

GLH vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför kan du när som helst ändra dina personuppgifter i på Mina sidor om du är medlem i vår kundklubb eller har registrerat konto, annars är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort ditt användarkonto på Webbplatsen. GLH kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer GLH även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Därutöver har du rätt att begära att GLH för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Vidare har du rätt att kräva att GLH begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden baserade på din köphistorik (direktmarknadsföring) och om du gör det kommer vi att upphöra med personuppgiftsbehandlingen.  Om du invänder mot att dina personuppgifter används eller utlämnas för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och/eller medlemmar och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser attGLHs behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

4. Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

GLH använder sig även bl.a. av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

GLH kan komma att använda sig att personuppgiftsbiträden som är etablerade utanför EU/EES-område. I dessa fall ansvarar GLH för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet i fråga kan garantera en adekvat skyddsnivå i förhållande till personuppgifterna som behandlas, antingen genom att personuppgiftsbiträdet är anslutet till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen eller att adekvat skyddsnivå upprätthålls på annat sätt. EU-kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå för sådana mottagare av personuppgifter i USA som omfattas av Privacy Shield. Kompletterande information kan erhållas genom vår kundtjänst eller vårt dataskyddsombud på kontaktuppgifterna nedan.

5. Om Cookies och andra liknande tekniker

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig GLH av s.k. cookies och liknande tekniska lagringsmedel på Webbplatsen.

I samband med att du besöker Webbplatsen för första gången får du en fråga om du samtycker till vår användning av cookies. Detta samtycke lämnas i enlighet med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Du kan när som helst ta bort cookie från din webbläsare och justera dina inställningar för användningen av cookies. Detta kan du läsa om hur du gör i vår cookiepolicy som finns på länken nedan.

Här kan du läsa GLHs policy för cookies och liknande tekniska lagringsmedel som ger mer information om vilka cookies samt pixlar som finns på Webbplatsen, vem som placerar dem och vad de används till.

6. Ändringar i integritetspolicyn

GLH förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

7. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta GLH:s dataskyddsombud eller vår kundtjänst genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges nedan.

Green Little Heart
E-post: [email protected]

Dataskyddsombud
Kommer inom kort

8. Säljaren står för returfrakten för godkända reklamationer.

9. Vid mottagen defekt eller felaktig vara där Kund önskar ny ersättningsvara, kommer Säljaren att skicka ut ersättningsvaran. Följesedeln ska returneras tillsammans med den felaktiga eller defekta varan. Fakturan avskrivs när den returnerade varan registreras på lagret. Se GLH’s betalningsvillkor: https://www.qliro.com/sv/terms

10. Länkar

GLH kan länka från Webbplatsen till andra webbplatser som ligger utanför GLH:s kontroll, och webbplatser utanför GLHs kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om GLH försöker säkerställa att GLH enbart länkar till webbplatser som delar GLHs personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är GLH inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

11. Force Majeure

Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. Etisk Policy

Green Little Heart har högt satta etiska värden och moral som skal efterlevas mellan kollegor, gentemot kunder (dvs företag/varumärken och konsumenter) och generellt inom samhället.

Vi välkomnar och stöder människor, oberoende av social bakgrund och identitet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, sexuell läggning, kön och könsidentitet, ras och hudfärg, invandringsstatus, nationelitet, etnicitet, kultur, social och ekonomisk klass, utbildningsnivå, ålder, storlek, politiska medlemsskap, religion samt mental och fysisk förmåga. Vi påverkas inte av inte fördomar.

Vi beter oss på ett respektfullt sätt och alla har rätt att tala och bli hörda. Kommunikationsflödet mellan kollegor och med tredje part ska inte påverkas av någon form av hierarki eller social bakgrund. Vi anser att olika människor belyser fågor från olika perspektiv, vilket kan vara värdefullt för att lösa problem eller generera nya idéer. Vi hittar styrka i mångfald.

Inget nedlåtande beteende, diskriminering, hot, våld eller någon formav förolämpning är tillåtet. Inga sexuella trakasserier eller ovälkommen sexuell uppvaktning accepteras. Sådant beteende är förbjudet både vid fysiska möten och genom användning av digitala enheter och sociala nätverk.

Vi agerar professionellt och utför vårt arbete på ett öppet och tranparent sätt. Kunder eller andra intressenter skainte kunna påverka oss att agera annorlunda. Vi accepterar inte mutor eller någon form av korruption.

Vi accepterar inte att företagsnamnet Green Little Heart missbrukas. Företagskänslig information förvaras inom företaget och delas inte med tredje part.

Vi accepterar inte att företagsnamn eller varumärken missbrukas genom vårt arbete eller genom våra medarbetare. Information som tillhandahålls av kunder förvaras inom företaget och delas inte med tredje part. Ingen information som potentiellt kan skada företag/varumärken eller orsaka rykten kommer att delges av Green Little Heart.

Gree Little Heart integrerar FN:s Global Compact (omfattar tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö) i strategier, policyer och förfaranden för att driva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt (https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles).

Vår etiska policy kommuniceras formellt med samtliga medarbetare och företag/varumärken och är ofentligt tillgänglig på vår webbplats. Den etiska policyn är föremål för årlig granskning.

Select your currency

Main Menu

0