Återvinning - Recycling! Dags att göra det kul att återvinna!

Vi vet att återvinning kan kännas jobbigt, det är mycket ansvar som läggs på oss som individer och det är inte alltid lätt att ta sig tid att gå igenom sina förbrukade produkter. Men vi på Green Little Heart tror att om vi faktiskt förstod vilket enormt värde och vilken impact återvinning faktiskt ger så tror vi att det skulle kännas bra mycket bättre och vara lättare att ta till sig.

Här kommer vi därför att dela med oss av kunskap och inspiration – i hur du kan bli ännu bättre på återvinning både hemma och hur du t.ex. kan påverka din arbetsplats för att säkerställa att det finns en enkel och bra möjlighet till att sopsortera och återvinna även där.

COMMUNITY

Green Little Heart's Movie

Select your currency

Main Menu

0