eu logof

EU Ekologiskt – Europeiskt Ekologiskt jordbruk – Certifierat

Sedan 2010 har ekologiskt jordbruk blivit mer framträdande i Europa och ekologiska livsmedel blir vanligare på våra bord. Allt från frukt & grönsaker, till kött, fisk, mejeriprodukter och spannmål. Möjligheterna att njuta av ekologisk mat varje dag är oändliga.
År 2030 kommer 25% av EU: s jordbruksmark att odlas organiskt med hjälp av EU: s jordbruks-till-gaffelstrategi.

Mål för ekologiskt jordbruk

Så vad betyder det då? Ekologiskt jordbruk är en jordbruksmetod som syftar till att producera livsmedel med naturliga ämnen och processer. Detta innebär att ekologiskt jordbruk har en mindre skadlig miljöpåverkan och även djurhållning och antibiotika bruk kontrolleras. För att kunna få stämpeln, EU Ekologiskt så måste produktionen uppfylla följande:

 • Ansvarsfull användning av energi och naturresurser;
 • Upprätthållande av biologisk mångfald;
 • Bevarande av regionala ekologiska balanser;
 • Förbättring av markens fertilitet;
 • Underhåll av vattenkvaliteten.

Utöver detta så måsteekologiskt jordbruk ha en hög standard för djurskydd och kräver att jordbrukare uppfyller djurens specifika behov.

EU:s förordningar om ekologiskt jordbruk är utformade för att ge en tydlig struktur för produktion av ekologiska varor i hela EU. Detta är för att tillgodose konsumenternas efterfrågan på pålitliga ekologiska produkter samtidigt som det ger en rättvis marknadsplats för producenter, distributörer och marknadsförare.

Photo credit: Karen Lundquist

Skapa förtroende för ekologiskt jordbruk

EU upprätthåller följande strikta system för kontroll för att garantera att regler för ekologisk produktion och förordningar följs korrekt. Eftersom ekologiskt jordbruk ingår i en större leveranskedja som omfattar livsmedelsförädlings-, distributions- och detaljhandelssektorer, är dessa också kontrollerade

 • Varje EU-medlem utser “kontrollorgan eller myndigheter” för att inspektera operatörer i den ekologiska livsmedelskedjan. Producenter, distributörer och marknadsförare av ekologiska produkter måste registrera sig hos deras lokala kontrollorgan innan de får marknadsföra sina livsmedel som ekologiska.
 • När de har inspekterats och kontrollerats kommer de att tilldelas ett certifikat för att bekräfta att deras produkter uppfyller ekologiska standarder.
 • Alla operatörer kontrolleras minst en gång per år för att se till att de fortsätter att följa reglerna.
 • Importerad ekologisk mat omfattas också av kontrollförfaranden för att garantera att de också har producerats och skickats i enlighet med de ekologiska principer som gäller.
Photo credit: European Commission

Mål för den EU Ekologiska logotypen

EU-Ekologiskt logotypen ger en sammanhängande visuell identitet till EU:s producerade ekologiska produkter. Detta gör det lättare för konsumenterna att identifiera ekologiska produkter och hjälper bönderna att marknadsföra dem över hela EU.

Den ekologiska logotypen kan endast användas på produkter som har certifierats som organiska av ett auktoriserat kontrollorgan eller organ. Detta innebär att de har uppfyllt strikta villkor för hur de måste produceras, bearbetas, transporteras och lagras. Logotypen kan endast användas på produkter när de innehåller minst 95% ekologiska ingredienser och dessutom respekterar ytterligare strikta villkor för de återstående 5%. Samma ingrediens kan inte finnas i ekologisk och icke ekologisk form.

Bredvid EU-Ekologiskt logotyp måste ett kodnummer för kontrollorganet visas såväl som den plats där jordbruksråvarorna som komponerar produkten har odlats.

Photo credit: European Commission

Var visas den ekologiska logotypen?

Logotypen är obligatorisk för de flesta ekologiska produkter och måste visas enligt en specifik uppsättning regler. Detta för hjälpa till att upprätthålla förtroendet för ekologisk mat och stödja myndigheterna i deras inspektionsregimer.

Logotypen måste visas på:

 • Alla förpackade EU-livsmedelsprodukter, producerade och sålda som ekologiska inom EU.

Dessutom kan logotypen valfritt användas av:

 • Importerade produkter där produkten överensstämmer med EU: s regler för import av ekologiska varor;
 • Icke förpackade ekologiska produkter;
 • EU:s ekologiska produkter som släpps ut på tredjevärldens marknader;
 • Som en del av informationskampanjer avsedda att utbilda allmänheten om det ekologiska schemat (så länge det inte är vilseledande eller används för att antyda att en icke-ekologisk produkt uppfyller kraven för en ekologisk produkt).

Logotypen ska inte visas på:

 • Produkter som innehåller mindre än 95% ekologiska ingredienser;
 • Cateringverksamhet såsom restauranger eller sjukhus;
 • Produkter som inte omfattas av ekoligska regler såsom kosmetika eller produkter från jakt och fiske;
 • Produkter i ‘konvertering’ (där ekologiska metoder bara har introducerats och det fortfarande kan finnas icke-ekologiska ämnen i marken eller djurkedjan).
Photo credit: Karen Lundquist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Select your currency

Main Menu

0