Europaparlamentets förbjud av engångsplast plast plastic straw green little heart sweden sverige hållbart

Europaparlamentets förbjud av engångsplast

Den 5 juni 2019 fattade EU beslut för att förbjuda bestick av engångsplast, bomullsknoppar, sugrör och omrörare, livsmedelsbehållare i expanderad polystyren som en del av en svepande lag mot plastavfall som förintar stränder och förorenar hav.

Förutom att rikta in sig på det vanligaste plaststrandströet, kommer direktivet att förbjuda engångs polystyrenkoppar och de som är gjorda av oxo-nedbrytbar plast som sönderdelas i små fragment.

plast Plastartikel engångsbruk krav EU gröna nyheter green little heart

EU: s medlemsländer kommer att behöva införa åtgärder för att minska användningen av plastmatbehållare och plastlock för varma drycker. År 2025 bör plastflaskor vara tillverkade av 25% återvunnet innehåll och år 2029 ska 90% av dem återvinnas.

För produkter för vilka det inte anses finnas enkelt tillgängliga alternativ ligger fokus på att minska förbrukningen. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för detta. Åtgärderna ska innebära en mätbar minskning av förbrukningen senast 2026 jämfört med 2022. Åtgärderna ska vara införda i svensk lagstiftning senast juli 2021.

En minskning av förbrukningen går att göra på flera olika sätt, som att erbjuda alternativa produkter som går att återanvända eller att engångsplastprodukter inte är kostnadsfria.

För att minska risken för nedskräpning införs krav på förbättrad design för dryckesbehållare och att produkten endast tillåts på marknaden om de har kapsyler/lock som sitter kvar vid dryckesbehållaren under hela behållarens livslängd. En standard för detta håller på att tas fram av de europeiska standardiseringsorganisationerna. Kravet börjar gälla juli 2024.

Det införs även ett krav att dryckesflaskor i PET från och med år 2025 innehåller minst 25 procent återvunnen plast och att dryckesflaskor innehåller 30 procent återvunnen plast år 2030.

plast Plastartikel engångsbruk krav EU gröna nyheter green little heart pet flaskor skräp

EU hanterar också svampen med våtservetter som hjälper till att täppa av avlopp i form av “fatbergs”. Våtservetter, sanitetshanddukar, tobaksfilter och koppar kommer att märkas om de är gjorda med plast. Förpackning varnar konsumenterna för miljöskador de gör genom att bortskaffa dessa föremål på fel sätt.

Enligt principen om att förorenaren ska betala så införs ett utökat producentansvar för ett antal produkter. Det utökade producentansvaret innebär att producenterna ska stå för kostnaden för medvetandehöjande åtgärder, insamling i offentliga system samt uppstädning av sina produkter. Kravet träder i kraft i januari 2023 för befintliga producentansvar och tobaksvaror. Övriga produkters bestämmelser ska vara införda senast 31 december 2024.

Principen om att “förorenaren betalar” kommer att utvidgas till att omfatta tillverkare av fisknät så att företag – men inte fiskebesättningar – betalar kostnaden för förlorade nät till sjöss.

Frans Timmermans, vice ordförande för Europeiska kommissionen, som har spetsen för planen, sa: ”I dag har vi tagit ett viktigt steg för att minska strö och plastföroreningar i våra hav och hav. Vi har det här, vi kan göra det. Europa sätter nya och ambitiösa standarder och banar väg för resten av världen. ”

plast Plastartikel engångsbruk krav EU gröna nyheter green little heart havet skräp

Vid sammanträdet i Strasbourg röstade 560 parlamentsledamöter för det nyligen ingående avtalet med EU: s ministrar, 35 emot och 28 nedlagda röster. Direktivet måste bara gå igenom formaliteter innan det publiceras i EU: s regelbok. När det händer kommer EU: s medlemsländer att ha två år på sig att genomföra direktivet.

Varje år producerar européer 25 miljoner ton plastavfall, men mindre än 30% samlas in för återvinning. Mer än 80% av marint skräp är plast.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Select your currency

Main Menu

0