KRAV certifiering

KRAV Certifiering

Om du vill ha hälsosammare mat, rent vatten, minskad klimatpåverkan, mer biologisk mångfald och en livsmedelsproduktion som är mer hållbar, bör du leta efter KRAV-certifieringen i dina livsmedelsprodukter.

KRAV-märket finns på produkterna i din livsmedelsbutik. KRAV-märket finns också i restauranger, skolcaféer, ladugårdar, bigårdar, bagerier, slakterier, fiskebåtar och andra ställen där mat produceras och hanteras.

KRAV Certifiering ladugård
Photo credit: KRAV

KRAV certifieringen står för hållbar mat som produceras naturligt utan konstgjorda kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Dessutom bidrar KRAV-märkt mat till:

  • biologisk mångfald
  • minska klimatpåverkan
  • bra djuromsorg
  • miljö- och hälsoskydd
  • bättre arbetsvillkor för anställda

KRAVcertifiering hittar sitt ursprung i ett aktivt intresse för att skydda naturen, människor, djur och framtiden. Sedan 1985 har KRAV bedrivit utveckling av naturlig ekologisk och hållbar livsmedelsproduktion. Tusentals aktörer i livsmedelsproduktionskedjan har samlats för att stödja sitt mål. KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning.

Totalt 19 olika typer av aktiviteter kan använda KRAV-etiketten. När KRAV startade 1985 behandlades endast skördeproduktionen och standarderna passade på en A4-sida. Nu krävs en bok på 300 sidor för att tillgodose alla standarder.

KRAV-certifiering innebär att ett företag granskas och godkänns för KRAV-märkta produkter som uppfyller KRAV-standarderna.

KRAV Certifiering mat
Photo credit: KRAV

När du väljer KRAV-märkt mat gör du också dig själv en tjänst.

KRAV-märkta råvaror som frukt och grönsaker innehåller färre kemiska bekämpningsmedelsrester.

KRAV-märkta färdiga livsmedel innehåller färre tillsatser än de som konventionellt produceras. Cirka 300 livsmedelstillsatser är godkända av svensk lag, men KRAV har endast godkänt cirka 50. KRAV tillåter inte konstgjord färg eller smakämnen eller sötningsmedel. Nitrit i bearbetade köttprodukter är inte tillåtet eftersom det kan ha negativa hälsoeffekter.

KRAV-certifierad produktion är inriktad på mångfald, eftersom det är så som naturen är. Biodiversitet – många växter och djurarter – är ett naturligt tillstånd som håller ekosystemen i balans och gör naturen mer motståndskraftig, till exempel mot klimatförändringar.

krav certifiering rå varor
Photo credit: KRAV

KRAV och EU Ekologiskt

KRAV-standarderna uppfyller EU: s regler för ekologisk produktion, vilket är ett krav för all produktion och försäljning av ekologiska varor inom EU. EU-förordningarna innehåller en miniminivå för ekologisk produktion. KRAV går längre med strängare standarder för djurens välbefinnande, miljö och hälsa, klimat och bättre arbetsförhållanden. KRAV-standarderna innehåller också fler områden än EU-ekologiska, såsom slakt, restauranger och fiske.

Lokalt producerad, svenskt eller KRAV?

Ska du välja lokalt odlad mat eller KRAV-märkt mat? Vilket är bättre? Det bästa är om du köper mat som är både KRAV-märkt och lokalt odlad. Då får du mat från betande djur som bevarar det öppna landskapet nära där du bor, och det kan kännas bra att veta var maten kommer ifrån. Om maten också är KRAV-märkt, produceras den utan konstgjorda kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Det kan inte bli bättre än så.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Select your currency

Main Menu

0