ekologisk bomull för hållbarhet

Ekologisk bomull

Ekologisk bomull i kampen om hållbarhet

Bomullsodlingar har blivit hårt kritiserade för dåliga arbetsförhållanden, barnarbete och den stora användningen av kemikalier. Vi reder ut vad ekologisk bomull är och varför du ska välja EKO framför O-EKO! 

Vad innebär ekologisk bomull och vilka krav ställs på ekologiskt odlad bomull?

Ekologisk bomull är textilfibrer som odlas på ett naturligt sätt i subtropiska länder som till exempel Indien, Turkiet, Kina och delar av USA. I en ekologisk bomullsproduktion så använder man inga bekämpningsmedel eller syntetiska jordbrukskemikalier. Detta gör att produktionen är betydligt mer miljövänligt och att slutprodukten blir av högre kvalitet, får längre fibrer och ökad livslängd.

Kravlista på ekologisk bomull:

 • Ekologisk bomull odlas med naturligt vatten.
 • Ekologisk bomull odlas utan bekämpningsmedel, genmanipulerade växter eller GMO.
 • Ekologisk bomull handplockas eller använder alternativa lösningar till besprutning av avlövningsmedel 
Ekologisk bomull

Varför ska vi välja ekologisk bomull?

Du ska välja ekologisk bomull för att det odlas med naturligt vatten (och inte konstbevattning. 

Bomullsodling kräver enorma mängder vatten. För bara en t-shirt krävs det dryga 3000 liter vatten och för ett par jeans är siffran mellan 6000 och 11 000 liter. Då fler av länderna som odlar bomull saknar naturligt vatten, behöver de göra vatten på konstgjord väg. Konstbevattning har många negativa effekter, men störst av allt orsakar konstbevattningssystem att floder sinar, förorenas, delas upp och förlorar kontakten med våtmarker. 

Du ska välja ekologisk bomull för att det odlas utan bekämpningsmedel som skadar både djur och jordbruksarbetare

För att minska angrepp från skadeinsekter och ogräs under produktion kräver bomullsodling även stora mängder kemikalier. Bomullen besprutas båda när den växer och sedan även när bomullen skördats. De stora besprutningsmängderna gör att insekter försvinner och vilket på lång sikt resulterar i att även många fågelarter och andra djur också försvinner. Gifterna påverkar människorna som odlar, skördar och på andra sätt arbetar med bomullen. 

Du ska välja ekologisk bomull för att själv inte bli utsatt för skadliga ämnen.

Väljer du ett plagg som är tillverkat av o-ekologisk bomull så utsätts faktiskt du också för skadliga ämnen som finns i din tröja. Visste du att en vanlig bomullströja kan innehålla uppemot 250 olika kemikalierester och att de skadliga ämnena försvinner först efter ett 10-tal tvättar? Visste du också att tamponger som är gjorda på bomull är fulla av skadliga kemikalier som dras upp i kroppen genom användning?  

Ekologisk bomull är bättre för miljön, jordbruksarbetare och textilarbetare. Ekologisk bomull är bättre för dig!

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Select your currency

  Main Menu

  0