Planboo – klimatkompensation med bambuplantering

Planboo är ett Climate-techföretag som snabbt fångar in koldioxid från atmosfären med hjälp av bambu – världens snabbast växande växt som växer upp till en meter om dagen! Planboo hjälper företag att avlägsna oundvikliga utsläpp genom att köpa krediter för koldioxidinfångning med hög kvalitet och integritet.

Berätta lite mer om er (Freddie, Priya och Marc) och era liv innan Planboo kom till? Hur träffades ni?

Freddie och Marc träffade varandra 2015 när de studerade vid KTH och senare åkte till Sri Lanka där de byggde ett bambuhotell i Yala nationalpark. Det är där idén till Planboo föddes. När jag surfade i vattnet en dag i slutet av 2016 träffade jag Freddie. Vi blev vänner direkt och diskuterade allt inom hållbarhet. Snabbspola framåt fyra år till början av pandemin när vi tvingades till lockdown och att omvärdera våra liv. Då träffades vi igen och beslutade oss för att göra Planboo till det företag det är i dag.

Planboo-teamet
Planboo-teamet: Freddie, Priya och Marc.

Vilket fantastiskt projekt. I dag har det blivit väldigt populärt bland företag att kompensera för koldoxid genom att plantera olika träd, men ni är en pionjär när det kommer till att plantera bambu. Hur kom det sig att ni valde bambu?

Bambu är världens snabbast växande växt. Den växer upp till en meter om dagen! Alla växter tar upp koldioxid från atmosfären, men eftersom bambu växer så snabbt så har den en väldigt stor potential för kolinfångning. Eftersom det är ett gräs så kan det skördas varje år och växer tillbaka, vilket innebär att det är mycket förnybart. Det bästa av allt är att bambu kan ge många människor i de fattigaste delarna av världen en stadig inkomstkälla.

Vilka planterar bambun och i vilka delar av världen?

Det växer i sex av sju kontinenter och i några av de fattigaste delarna av världen. Planboo arbetar med bambuodlare i det globala syd (för tillfället i Indien och Sri Lanka). Vår vision är att sammanföra de här människorna med koldioxidmarknaden och hjälpa dem tjäna mer på deras bambuskörd.

Bambuodlare planterar bambu
Plantering av bambu. Planboo sammanför bambuodlare i det globala syd med koldioxidmarknaden.

Vad gör ni med bambun när den mognar? Skördar ni den eller matar ni söta pandor med den?

Mycket bra fråga. Bambu har många användningsområden, från hattar till hus och självklart mat till pandor! Klimathändelserna har nyligen visat att vi inte är på rätt väg för att nå Parisavtalet. Vi behöver nu inte bara minska våra utsläpp utan också snabbt ta bort dem och se till att de är ute ur atmosfären. Vi arbetar för närvarande med odlare för att producera bambubiokol; en naturlig form av kolborttagning som kan lagra kol i upp till 1 000 år, samt öka markens bördighet och producera förnybar el som kan öka markens bördighet och producera förnybar el. Vi har dock stora planer på att kvantifiera och skapa krediter för kolavskiljning från alla olika typer av bamburelaterade aktiviteter, inklusive återplantering och byggmaterial.

Hur mycket koldioxid kan bambu lagra och vilka metoder använder ni för att mäta det?

Genom att skörda och sedan väga den torkade biomassan från den skördade bambun som vi kan beräkna den mängd koldioxid som lagras och avlägsnas. Eftersom bambu är ett gräs kan vi skörda det och det fortsätter växa tillbaka, vilket innebär mycket biomassa och koldioxidinfångning. Mängden beror på arten, området och hur väl den omhändertas. Men för i stort sett varje typ av bambu så motsvarar 10 kg torr massa 17 kg koldioxid. För att sätta det i perspektiv så motsvarar 17 kg koldioxid en bilfärd på ungefär 85 km med en genomsnittlig bensinbil.

Vilka utmaningar har ni när det gäller planteringen av bambu, om några?

Den största utmaningen är att arbeta med odlare på andra sidan jordklotet. Särskilt under pandenin då vi inte har kunnat träffa dem fysiskt och onboarda dem till vår plattform. Vi har ställt om till att arbeta digitalt, men det är helt enkelt inte samma sak som att träffas ansikte mot ansikte. Vi kommer att åka till Sri Lanka för att sitta ner med våra största bambuodlare i november, vilket kommer bli fantastiskt. Utöver det så har vi haft lite problem med elefanter som åt en stor del av vår bambu i nordöstra Indien.

Skördad bambu
Skördad bambu. Eftersom bambun växer så snabbt är det en väldigt förnyelsebar resurs.

Vi älskar vad ni gör och tycker att fler tropiska och subtropiska länder där bambu växer naturligt borde implementera koldioxidkompensation med bambu i deras nationella klimatstrategier. Det skulle inte bara hjälpa dem hantera klimatutmaningar utan också gynna landskapsrestaureringen och återbeskogning. Vilka andra fördelar har bambu för dem?

Exakt! Eftersom bambu växer över hela den globala södern finns det en stor möjlighet till positiv miljöpåverkan på andra sätt utöver kolavskiljning, såsom återplantering av skog och förbättrad biologisk mångfald och bättre jordar, men också social påverkan. Genom att stödja bönder i deras bambuodling strävar vi efter att förbättra försörjningen och bidra till diversifierade inkomstkällor i de länder där vi arbetar.

Vilket råd skulle du ge till en ung entreprenör där ute som kämpar för att starta sitt första hållbara projekt?

Kör hårt. Det finns många anledningar till att inte börja, men många fler till att faktiskt göra det. I början såg vi så många lösningar som hoppade på hållbarhetstrenden och vi var väldigt oroliga över att göra eller säga fel saker. Greenwashing är ett faktum i vår industri och det bekymrar oss. Men jag tror bestämt att det är bättre att göra något än att inte göra något alls och så länge du är ärlig och tar ansvar för dina handlingar, då tror jag resten är en del av resan i att bli mer hållbar för varje dag som går.

Att klimatkompesera är en het fråga. Hur ställer ni er till denna diskussion?

Om klimatkompensera möjliggör för företag att kunna fortsätta att förorena är en viktig fråga. Takten i företagens klimatåtgärder accelererar. Enligt Financial Times har nu vart femte av de största publika företagen i G20-länderna ett Net Zero-mål, vilket är bra eller hur? Men verkligheten är att många av dessa löften inte har varit genomtänkta och riskerar att bli sk. ”greenwashing” Bara en av tre av dessa företag har satt upp utsläppsminskande mål som gör att de kan hålla sig inom 1,5 grader. Den andra frågan är att dessa mål är upp till 3 decennier bort, men vad sägs om att vidta åtgärder nu?

Så de flesta företag kommer att vända sig till kvittning, som historiskt sett har varit ett minfält. Det finns mycket debatt om kvittning och hur det helt enkelt ger företag rätten att fortsätta att förorena. De flesta aktörer mot kompensation (inklusive jag själv före Planboo!) säger att det inte kan användas som en ersättning för att minska utsläppen. Och det är där jag håller helt med. Koldioxidkompensation kan och bör inte ersätta minskningen.

Den svåra verkligheten är att världen inte är på väg att ta bort koldioxid och minska utsläppen för att hålla sig inom vårt 1,5 gradersmål.

Vi måste snabbt ta bort utsläppen från atmosfären här i dag medan regeringar och den privata och offentliga sektorn tar sig samman och antar trovärdig inkluderande lagstiftning för att hantera klimatkrisen.

Vi tror att klimatåtgärder måste ske på flera fronter och att vi alla har vår del att spela. Planboo kan inte ta sig an alla områden av denna kamp, ​​men vad vi kan göra är att erbjuda kolavlägsnande som är verkligt, permanent och här och nu. Det faktum att vi kommer att sälja våra utsläppsrätter till koldioxidmarknaden är hur vi kommer att växa och få ännu mer klimatpåverkan. Genom att inleda ett samtal om koldioxidavlägsning betyder det inte att vi avleder uppmärksamheten från behovet av att minska utsläppen. Hur mycket koldioxid som behövs beror på hur snabbt och hur utsläppen minskar under de kommande decennierna.

Vad behöver ni?

Vi behöver fler företag som stödjer oss genom att förköpa våra krediter för koldioxidinfångning med bambu. Krediterna hjälper företag avlägsna sina kolutsläpp samtidigt som de fortsätter minska fotavtrycket. Just nu säljer vi våra krediter på förhand och företag kan kontakta oss direkt om de skulle vilja köpa dem. Om du har ett företag som handlar med bambuprodukter så är det här det perfekta sättet för dig att klimatkompensera eftersom det passar perfekt med din produkt och berättelse.

HÅLLBART MODE SHE/HER

HÅLLBART MODE HE/HIM

Select your currency

Main Menu

0